Khi các cuộc đánh bài đổi thẻ trên iphone diễn ra

Nhưng được cuộc bầu cử này  do chính dân chúng tiến hành nhiều người rất khắt khe với các ứng cử viên cũng như thường rất nhạy cảm với sự có mặt của  nhiều địch thủ, nên thường thì  đại biểu từ những tiểu bang xa xôi nhất và đều phải đi đi, về về,\ khi các cuộc đánh bài đổi thẻ trên iphone diễn ra. Ngoài ra, thành viên mới được bầu phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu  thêm tình hình thực tế tại tiểu bang đó bởi nếu không làm như vậy, họ  không được dân chúng tin tưởng với bầu chọn.
anh-lan-33-225

Ngài SHERMAN:  đánh bài game dân gian và Tán thành các cuộc bầu cử hằng năm hơn, nhưng cũng chấp nhận nhiệm kỳ hai năm. Ông nghĩ rằng tất cả các  đại biểu  phải trở về quê nhà để hòa đồng với dân chúng. Nếu họ muốn tiếp tục giữ ghế tại chính quyền họ phải tiếp tục hiểu biết với gần gũi với quê hương họ.

Khi các cuộc đánh bài đổi thẻ trên iphone diễn ra

Đại tá MASON: Nhiều  tiểu bang có vị trí địa lý rất khác biệt nên cần một qui định phù hợp để họ trở nên tương đồng với bình đẳng tới mức có thể. Trong  cuộc bầu cử thường niên các tiểu bang miền Trung  có lợi nhất so với  bang ở xa xôi nên ông muốn nhiệm kỳ 2 năm. Cuộc đánh bài đếm lá này nên xảy ra cũng như đồng thời với các cuộc bầu chọn định kỳ ở vùng Nam Carolina cũng như các tiểu bang khác.

anh-lan-33-224

Đại tá HAMILTON Ủng hộ nhiệm kỳ 3 năm. Với nhiệm kỳ này,  đại biểu sẽ  đánh bài đổi thưởng 69 và không quá phụ thuộc mà cũng không độc lập với tâm trạng của dân chúng. Viện Bình dân ở Anh đã được bầu với nhiệm kỳ bảy năm nhưng tính dân chủ trong bản Hiến pháp không giảm đi. Các cuộc bầu cử quá thường xuyên làm cho dân chúng bớt quan tâm đến đại biểu và làm cho các mưu mô xấu xa, bẩn thỉu dễ  có khả năng thành công hơn. Những mưu đồ đó đều xuất hiện ở từng tiểu bang. Vì thế, Virginia phải ban hành những qui định chặt chẽ để buộc tất cả dân chúng phải đi bầu cử.

Về vấn đề gạch bỏ chữ ba năm và thay bằng nhiệm kỳ hai năm MA: tán thành đánh bài 3 cây ; CT đồng ý NY: phản đối; N: chia rẽ; PA: tán thành; DE: phản đối MD: phản đối; A: tán thành; NC: tán thành; S: tán thành; GA: tán thành.

Hội nghị dừng họp tại đây.

Tuy nhiên, sau này, khi tiến  đánh bài 3 cây bịp và hành thảo luận chi tiết từng điều khoản của Hiến pháp, thì với sự điều chỉnh của các nhánh chính quyền khác, Hội nghị lại bỏ phiếu qui định nhiệm kỳ của Hạ viện là hai năm.

 

Leave a Reply